Gods löfte om beskydd

Från Kristen Vetenskaps Härold - 1 juli 2009

Översatt från The Christian Science Monitor, 26-09-2008, internationella upplagan 18-24 okt, 2008

Världen är liten. I själva verket är vår globala by en familjeby.

Log in to view this page

To receive full access to the Heralds, activate an account using your print Herald subscription, or subscribe to JSH-Online today!