Hopp och tröst från Japan

Från Kristen Vetenskaps Härold - 28 mars 2011

 The Christian Science Monitor, 14.03, 2011 

Här i Tokyo har jag skapat en e-postfil kallad ”jordvälsignelser” (inte ”jordbävning”) – en samling av över 150 välsignelsebringande budskap, budskap om hopp att Japan överlever en av de sorgligaste händelserna i vår senast historia.   Skälet till att jag benämnde den ”jordvälsignelser” är att jag håller fast vid att se skönheten i jordens gåvor, istället för naturens förbannelse.

Log in to view this page

To receive full access to the Heralds, activate an account using your print Herald subscription, or subscribe to JSH-Online today!