Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

About the Herald

What is The Herald of Christian Science?

Der Herold der Christlichen Wissenschaft was founded by Mary Baker Eddy in 1903 to “... proclaim the universal activity and availability of Truth” (My. 353:13-15). Der Herold was joined by Le Héraut (French) in 1918, El Heraldo (Spanish) in 1946, and O Arauto (Portuguese) in 1947.

Today, the Herald publishes articles and testimonies of Christian Science healing in 14 languages.

What is The Herald of Christian Science?


A family of magazines

The Herald is one of three Christian Science magazines founded by Mary Baker Eddy, each with a unique mission. Its sister publications are The Christian Science Journal and Christian Science Sentinel, published in English.

Each magazine is filled with articles written by its readers, as well as testimonies of spiritual healing experienced by Christian Scientists around the world.

A family of magazines


Join in this global mission today!

Get started  Take a tour

Häroldens syfte

År 1903 grundade Mary Baker Eddy tidskriften The Herald of Christian Science med ändamålet “att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”. En ordbok definierar ”härold” som ”föregångare − en budbärare som skickas i förväg för att tala om vad som skall komma”. Denna definition ger en speciell mening åt namnet Härold. Den pekar dessutom på vår förpliktelse – en förpliktelse som gäller var och en av oss − att se till att vår tidskrift Härold uppfyller sitt syfte. Detta syfte är oskiljbart från Kristus. Och det var Jesus som först nämnde det (Markus 16:15) när han sade: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lär dig mer om Härolden och dess syfte.