Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Get started

Get started

The Herald of Christian Science

"... to proclaim the universal activity and availability of Truth…"

Learn about the benefits of subscribing to the Herald.

 

Take a tour

Subscribe and get unlimited access to Herald-Online plus six print issues per year.

Subscribe

Already subscribe to print? Access Herald-Online at no additional cost.

 

Activate

Get access to all three magazines — The Christian Science JournalSentinel, and Herald — with a subscription to JSH-Online.

Learn more

Get started

Häroldens syfte

År 1903 grundade Mary Baker Eddy tidskriften The Herald of Christian Science med ändamålet “att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”. En ordbok definierar ”härold” som ”föregångare − en budbärare som skickas i förväg för att tala om vad som skall komma”. Denna definition ger en speciell mening åt namnet Härold. Den pekar dessutom på vår förpliktelse – en förpliktelse som gäller var och en av oss − att se till att vår tidskrift Härold uppfyller sitt syfte. Detta syfte är oskiljbart från Kristus. Och det var Jesus som först nämnde det (Markus 16:15) när han sade: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lär dig mer om Härolden och dess syfte.