Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Villkor för tjänsten

Webbplatsen Kristen Vetenskaps Härold (“Herald-Online” eller “Webbplatsen”) är en tjänst som inrättats och tillhandahålls av The Christian Science Publishing Society (The Christian Science Publishing Society) (“CSPS”) i Boston, U.S.A.

Om du har några frågor om denna Webbplats eller om du anser att vi använder ditt upphovsrättsskyddade arbete utan tillstånd, kontakta oss på herald@csps.com.

Genom att använda Webbplatsen är du en "Användare" med syfte enligt tjänstens villkor ("Villkor") och du accepterar att följa tjänstens regler, riktlinjer, rutiner och villkor enligt vad som anges nedan samt i vår Integritetspolicy. The First Church of Christ, Scientist, The Christian Science Publishing Society och deras partners förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor och vår Integritetspolicy.

Om du besöker Webbplatsen från ett annat land än USA, kan den information som vi erhåller som ett resultat av ditt användande bearbetas och överföras till USA och därmed lyda under amerikansk lagstiftning gällande integritet och dataskydd som kanske inte överensstämmer med lagstiftningen i ditt land. Genom att använda Webbplatsen, medger du att information får samlas in, överföras till, lagras och bearbetas i USA.

ANVÄNDA OCH DELA INNEHÅLL SAMT VARUMÄRKESSKYDD

"Innehåll" definieras som allt tillgängligt innehåll på eller via webbplatsen, inklusive men utan begränsning till, text, filer, bilder (som fotografier, visuella gränssnitt, grafik, logotyper, knappikoner och design), musikaliska verk och ljud, audio och audiovisuella verk, information samt alla andra element på webbplatsen.

Innehållet på denna webbplats är © 2013 The Christian Science Publishing Society och/eller dess partners eller leverantörer. Med ensamrätt.

Innehållet och Webbplatsen ägs eller kontrolleras av CSPS, dess partners och/eller licensgivare och skyddas av upphovsrätt, märkesprofil, varumärke, patent och annan immaterialrätt för USA och för andra länder. Förutom där det särskilt uttrycks från CSPS, får du inte sälja, licensiera, reproducera, offentligt utföra eller visa, sända eller överföra, publicera, modifiera, redigera, anpassa, översätta, sammanställa, skapa avledda arbeten eller på annat sätt använda Innehållet eller Webbplatsen på otillåtet sätt. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa Villkor är förbehållna.

Tillåtet och begränsat användande eller delande av Innehåll.  
 

En Användare får:

a. Endast använda Webbplatsen och Innehållet för personlig, icke-kommersiellt bruk. CSPS garanterar dig härmed en begränsad, återkallelig, icke licensierbar licens för att endast reproducera och visa Innehållet för personlig, icke-kommersiell användning i samband med visning av innehållet eller användande av Webbplatsen.

b. Endast dela Innehåll (i) genom de delningsfunktioner som finns på Webbplatsen, (ii) genom icke-offentlig visning av Innehållet med familj och vänner på en skärm till någon enhet eller (iii) enligt vad som i övrigt tillåts i dessa Villkor, inklusive informationen om Tillstånd nedan, där viss användning av Innehållet som inte kräver att tillstånds söks finns uppräknad. Den innehåller också information om hur du begär tillstånd vid behov.

c. Hämta artiklar som Webbplatsens funktioner tillåter. Du kan lagra en kopia av varje artikel på din egen dator samt skriva ut en kopia för personligt bruk. Varje artikel måste förbli intakt och bibehålla alla meddelanden om upphovsrätt och annan upphovsrättsskyddad information som medföljer artikeln på Webbplatsen.

Innehållet får ej citeras. Förutom vad som anges i dessa Villkor och av Webbplatsens funktioner, får du inte avbilda, ha åtkomst till, hämta eller citera foton, grafik, text, ljud eller annat Innehåll som enskilda filer separerade från sammanhanget där Innehållet tillhandahålls på Webbplatsen. Du får heller inte manipulera eller ändra något Innehåll efter nedladdning.

Ingen nyutgivning eller härledd användning. Du godkänner att inte ladda ned hela eller delar av Innehållet på ett systematiskt eller regelbundet sätt för att skapa en databas eller samling av material i någon form, bestående av allt eller delar av Innehållet, för vidare återgivning, publicering, distribuering eller för att delge andra, oavsett om samlingen är i elektronisk eller tryckt form. Du godkänner också att inte placera kopior av Innehållet, helt eller delvis, i någon institutionell samling, vilket är en form av nyutgivning. Innehållet får inte användas på annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från CSPS eller, då det gäller material från tredje part, från ägaren av detta material. Du får inte ändra eller ta bort något varumärke, upphovsrätt eller annat meddelande från kopior av Innehållet. För information om hur du begär tillstånd att använda Innehållet, se vår information om tillstånd nedan

Varumärken

Alla varumärken, tjänstmärken och handelsnamn tillhör CSPS eller dess parters och/eller tredje parts licensgivare: JSH-Online™, The Christian Science Journal®, Christian Science Sentinel®, the Herald of Christian Science® och andra relaterade märken och logotyper som används på denna webbplats är varumärken som tillhör CSPS och som kan vara registrerade i USA, EU och i andra länder.

Utformningen av stämpeln med korset och kronan är ett varumärke som tillhör Kristen Vetenskaps styrelse och är registrerad i USA, EU och i andra länder. Utformningen av korset och kronan används med tillstånd.

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Garantifriskrivning 

Denna Webbplats, dess funktion och all information, Innehåll, material eller produkter som finns tillgängliga på Webbplatsen tillhandahålls av CSPS i befintligt skick och utan några utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckta eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-överträdelse. CSPS ansvarar inte för några skador av någon form som uppkommer från användande av denna Webbplats, inklusive men inte begränsat till, direkta, indirekta, oavsiktliga, straffrättsliga skador eller följdskador. Eftersom några stater eller jurisdiktioner inte tillåter vissa friskrivningar eller ansvarsbegränsningar, kanske ovanstående begränsningar inte gäller för dig.

CSPS tar inget som helst ansvar för uppträdandet hos användare av Webbplatsen eller information som utbyts eller läggs ut på Webbplatsen, inklusive anspråk på ärekränkning.

Tillämplig lag 

Alla friskrivningar, rutiner och villkor samt tvister därunder lyder under amerikanska lagar oberoende av din hemvist, bostadsort eller ditt medborgarskap.


TILLSTÅNDSINFORMATION

l denna information över tillstånd finns uppräknat vissa sätt på vilka Användare kan använda Innehållet utan att söka tillstånd. Den ger också information om hur du söker tillstånd vid behov.

Användningsområden där du inte behöver söka tillstånd

Dela fotokopior eller skriva ut kopior av artiklar

Användare kan ladda ned Innehåll från Webbplatsen (en maskinläsbar kopia och en utskriven kopia per sida) enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk där detta tillåts av Webbplatsens funktioner (i några fall kanske funktionerna inte tillåter utskrift eller nedladdning av Innehåll). Användare kan dela upp till 100 fotokopior eller utskrivna kopior av en fristående textartikel och icke-vinstdrivande organisationer (kyrkor, informella grupper, skolor och liknande) kan göra upp till två förstoringar på papper (för att t.ex. visa i fönstret, i mässmontrar osv.) eller upp till 100 fotokopior eller utskrivna kopior av en fristående textartikel för kostnadsfri distribution vid ett enstaka tillfälle på offentliga evenemang och föredrag, möten, konferenser, toppmöten osv. för att göra reklam för Härolden online.

Notera att ovanstående tillstånd inte tillåter Användare att infoga eller lägga ut något Innehåll på en annan webbsida, i en publikation osv. utan tillstånd (se "Länka till Webbplatsen" nedan). Du måste kontrollera att Webbplatsens upphovsrätt och andra meddelanden samt att dess URL [[[“http://herald.christianscience.com”]]] är läsbara på kopiorna. När så är möjligt ber vi dig att använda de elektroniska funktioner för delning som finns på Webbplatsen hellre än att dela fotokopior på artikeln, eftersom detta ger mottagaren möjlighet att utforska Webbplatsen (se nedan).

Dela elektroniska kopior av Innehållet

Enskilda Användare kan enbart dela elektroniska kopior av Innehållet via de funktioner för delning som finns på Webbplatsen eller genom tillåten icke-offentlig visning på en enhet. Webbplatsen tillåter Användare att dela länka till visst Innehåll via e-post. Denna funktion skickar egentligen inte en kopia av Innehållet utan skickar en länk till Innehållet så att e-postmottagaren kommer åt det genom att klicka på den skickade länken. Du behöver inget tillstånd för att använda funktionen "skicka en länk med e-post", däremot kan du inte skicka själva Innehållet. Webbplatsen kan också tillåta delning av länkar till Innehåll via Facebook och/eller andra sociala medier. Att dela Innehållet via sociala medier är bara tillåtet via den funktion som Webbplatsen tillhandahåller.

Länka till Webbplatsen

Herald-Online uppskattar den växande webb- och bloggvärlden och vill vara en del av konversationen. Vi ber dig dock att länka till artiklar på Herald-Online hellre än att återge dem på din webbplats eller blogg ("din webbplats")-

Herald-Online uppmanar dig att lägga ut en länk till vår startsida på din webbplats. [[[Se [[[http://herald.christianscience.com/link-to-us]]] för mer information om hur du länkar till oss samt för en webbaktiverad logotyp]]]. Startsidan för Herald-Online erbjuder en mängd innehåll som är tillgängligt utan kostnad och som uppdateras regelbundet. Inget tillstånd krävs för att länka till det.

En "djuplänk" är en direktlänk till en specifik artikel eller annat Innehåll på Herald-Online, i motsats till en länk till vår startsida. En länk till startsidan för Herald-Online kan inte betraktas som en djuplänk. Om du vill lägga ut en djuplänk på din webbplats använder du Webbplatsens funktioner för delning för att skicka e-post till dig själv. I e-postmeddelandet finns en djuplänk till Innehållet som du kan lägga ut på din webbplats. Du kan återge det första stycket av en artikel eller en översiktlig beskrivning av annat Innehåll som en introduktion till djuplänken. Webbplatsens funktioner kanske inte tillåter delning av visst Innehåll och sådant Innehåll ska inte delas via andra metoder. Användare kan ha så många som fem djuplänkar till Innehåll på Herald-Online utan skriftligt tillstånd. Se Begäran om tillstånd nedan för information om att begära tillstånd att lägga ut fler än fem djuplänkar.

Andra användningsområden

Om du vill lägga ut, skriva ut igen eller på annat sätt återanvända en artikel eller något annat Innehåll på annat sätt än vad som beskrivs ovan, se då avsnittet "Begära tillstånd" nedan.

Tillstånd för foton och audio/video/poddsändning

Foton samt audio- och video-Innehåll, inklusive ljudklipp, bildspel med ljud, radioprogram, videofilmer och poddsändningar som lagts ut på Webbplatsen är endast tillgängliga för privat och personligt bruk. Du får inte ladda ned, avbilda eller göra utdrag av foton, illustrationer eller andra bilder ur det sammanhang i artikeln där de ursprungligen publicerades. Du får inte ladda ned, avbilda eller göra utdrag av ljudklipp, bildspel med ljud, radioprogram, videofilmer eller poddsändningar om inte Tjänstens funktioner särskilt tillåter detta. Om inte annat medges i denna tillståndsinformation måste du begära tillstånd för att publicera på nytt, bädda in, visa offentligt, utföra eller distribuera detta Innehåll via något media, inklusive men inte begränsat till sändning och webbplatser.

Begära tillstånd

För att begära tillstånd att återge upphovsrättsskyddat Innehåll från denna Webbplats på sätt som inte anges ovan eller för att ställa allmänna frågor om vår policy gällande nytryck, skickar du ett e-postmeddelande till oss på copyright@csps.com. Märk eventuella förfrågningar med orden “Copyright Request” på engelska.

Inkludera följande information tillsammans med din förfrågan:

  • Ditt namn, organisation, adress, telefonnummer och e-postadress;
  • Artikelns titel och författare eller en beskrivning av Innehåll som inte är artikel;
  • Den URL på Herald-Online där du hittade Innehållet, tillsammans med namn och datum för den aktuella publikationen om detta finns angivet;
  • Beskrivning av hur du avser att använda Innehållet;
  • De media där du planerar att använda Innehållet. Var specifik gällande format (tryck: bok, tidning, fotokopior; elektroniskt: (Internet, intranät, e-bok, CD-ROM, DVD; audiovisuellt osv.);
  • Den tidslängd som du vill använda Innehållet;
  • Antal utskick eller kopior som du vill göra;
  • Priset (om det är aktuellt) du avser att ta betalt för din produkt eller publikation;
  • Datum för händelsen eller förväntat datum för publikationen; samt
  • Eventuell annan information som kan vara användbar för oss för att kunna behandla din förfrågan.

Obs: Det finns vissa delar av Innehållet som CSPS inte äger eller kontrollerar. Vid sådana fall måste CSPS skicka förfrågningarna vidare till en annan rättighetsinnehavare. Olika typer av Innehåll regleras av olika rutiner för återanvändning. Om du har frågor om ett specifikt Innehåll är du välkommen att kontakta oss.

Kristen Vetenskaps Läsrum har separata riktlinjer för återanvändning av Innehåll. Skicka e-post till opendoors@csps.com för mer information.

Tillståndskontakter för relaterade publikationer och organisationer

CSPS och dess partners upprätthåller andra webbplatser som har sin egen information om tillstånd och upphovsrätt.

Ikraftträdande: 1 mars 2013


INTEGRITETSPOLICY

Din integritet är viktig för oss. Därför förbinder vi oss att respektera din integritet och sekretessen för din personliga information. Denna integritetspolicy är utformad för att hjälpa dig att förstå hur vi använder och skyddar informationen du lämnar när du använder Webbplatsen.

I denna integritetspolicy syftar "Villkor för tjänsten" på våra villkor för tjänsten som du hittar på [[[http://herald.christianscience.com/terms-of-service]]]. Andra villkor med versaler har de betydelser som anges i Villkor för tjänsten eller i denna Integritetspolicy.

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

"Personlig data" innebär följande typer av information som vi kan samla in, lagra och använda och som är relaterade till en identifierad eller identifierbar Användare av Webbplatsen för att kunna ge den Användaren åtkomst till Webbplatsen:

a. "Personlig identifierbar information" innebär all information som lämnas av Användare, som namn och e-post, som samlas in och lagras av Webbplatsen via undersökningar, interaktiva funktioner hos Webbplatsen eller annan kommunikation med Användare. b. "Kundtjänstkommunikation" innebär all information, förutom Personlig identifierbar information, som rapporteras till oss om Webbplatsens drift, inklusive felrapporter eller begäran om förbättringar.

b. "Inloggningsinformation" innebär information som ditt program skickar när du använder Webbplatsen. Våra servrar registrerar automatiskt grundläggande information som ditt program skickar. Dessa serverloggar kan innehålla information såsom ditt meddelande, IP-adress, annan adresseringsinformation, datum och tid för din begäran samt en autentiseringstoken som används för att kontrollera identiteten för dig och din dator.

2. HUR ANVÄNDER VI DENNA INFORMATION OCH I VILKET SYFTE?

Vårt primära syfte med att samla information är att erbjuda dig som användare en effektiv upplevelse. Vi kan använda den information som definieras i denna Integritetspolicy till att: ge tillgång till Webbplatsen och den kundsupport du behöver, hantera tvister samt felsöka problem; verkställa våra Villkor för tjänsten; anpassa, mäta och förbättra Webbplatsen, dess innehåll och layout; informera dig om riktad marknadsföring, tjänstuppdateringar och kampanjerbjudanden (om du inte valt att avanmäla dig); jämföra information för noggrannhet och verifiera din identitet; tillhandahålla andra tjänster enligt vad som beskrivs när vi samlat in informationen. Vi kan också använda din information enligt vad som beskrivs nedan.

PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION

Vi efterfrågar i nuläget ingen registreringsinformation på Webbplatsen. Vi kan dock samla in din e-post, ditt namn eller adress om du lämnar sådan information via undersökningar, Webbplatsfunktioner eller Kundtjänstkommunikation och vi kan använda denna information för att hålla dig uppdaterad om nyheter på Webbplatsen, Innehåll och andra produkter eller tjänster som vi erbjuder.  Du kan avanmäla dig från dessa e-postmeddelanden via den länk som lämnas i kommunikationen.

KUNDTJÄNSTKOMMUNIKATION

Information som lämnas frivilligt som återkoppling används för att granska denna återkoppling och förbättra Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att använda anonym information i marknadsföringssyfte, genom att exempelvis visa valda anonyma kommentarer på Webbplatsen eller i annan kommunikation. Vi kan tidvis också be dig lämna information om dina upplevelser som vi använder för att mäta och förbättra kvaliteten. Du är aldrig skyldig att lämna någon sådan information.  All Personligt identifierbar information som finns inkluderad i sådan återkoppling kan användas av oss enligt vad som beskrivits under "Personligt identifierbar information" ovan.

LOGGINFORMATION

Vi använder denna routningsinformation för att ge dig tillgång till Webbplatsen samt för statistisk information.

3. TILL VEM ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Förutom vad som anges nedan, ska vi inte sälja, hyra ut, byta eller på annat sätt överföra några personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande, om vi inte tvingas att göra det enligt gällande lagstiftning eller på order från behöriga myndigheter.

Herald-Online kan skicka sitt Webbplatsinnehåll, undersökningar och andra interaktiva funktioner via tjänsteleverantörer, varpå personuppgifter kan överföras mellan Herald-Online och dess tjänsteleverantörer för att kunna leverera Webbplatsens tjänster och använda Personuppgifterna enligt dessa Villkor. Vi kan samla in anonym, aggregerad information från Webbplatsen och lämna ut den till våra tjänsteleverantörer för att få hjälp med vår marknadsundersökning och för statistiska ändamål. Herald-Online kan använda sådan information för att kunna fastställa sätt att förbättra Webbplatsen. Herald-Online förbehåller sig rätten att publicera översiktsinformation som inte kan identifieras personligt gällande Webbplatsens besökare i marknadsföringssyfte och som en representativ publik för annonsörer. Notera att detta inte är någon personlig information utan endast allmänna sammanställningar av våra besökares och kunders aktiviteter.

Information som samlats in av oss kan lagras och bearbetas i alla länder där vi, våra partners eller våra tjänsteleverantörer har verksamhet. Vi förbehåller oss rätten att överföra information utanför det land där du är bosatt och/eller där du använder Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen samtycker du till all sådan överföring av information.

Utan hinder av något som talar emot detta i denna Integritetspolicy eller Villkoren för tjänsten kan vi få tillgång till, använda, spara eller uppge någon information vi har tillgång till om vi i god tro anser att sådan tillgång eller att använda, spara eller uppge någon information är skäligen nödvändigt för att (a) tillgodose någon tillämplig lag, föreskrift, juridisk process eller verkställbar statlig begäran, (b) verkställa Villkoren för tjänsten, inklusive utredning av möjliga kränkningar av densamma, (c) upptäcka, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägeri, säkerhetsmässiga eller tekniska problem eller (d) som skydd mot omedelbar skada för våra rättigheter, vår egendom eller säkerhet, våra användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts av lagen.

4. HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Vi vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda den Personligt identifierbara information som lämnas till oss eller samlas in av oss och behåller den inte längre än vad som är tillåtet för att utföra våra tjänster eller vad som krävs under gällande lagstiftning, med vederbörlig hänsyn till tillämpliga skyldigheter och undantag under gällande lagstiftning. Du bör vara medveten om att Internetkommunikation inte alltid är säker. Vi kan inte lova dig att tredje man inte kan få otillåten tillgång till din Personligt identifierbara information. Ett villkor för att du ska få använda denna Webbplats är att du medger att vi inte är ansvariga för någon sådan otillåten tillgång från tredje man.

5. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behåller dina Personuppgifter så länge som det behövs för att: (1) kunna låta dig använda Webbplatsen; (2) kommunicera med dig avseende Webbplatsen eller andra tjänster som vi erbjuder; (3) följa tillämplig lagstiftning, lagstadgade önskemål och tillämpliga lagar från domstolar; (4) verkställa våra Villkor för tjänsten eller (5) uppfylla några andra föresatser som finns angivna i denna Integritetspolicy.

6. VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DEM?

"Cookies" är textfiler som lagras på Användarens hårddisk och som används för att samla information om Användarens besök på Webbplatsen. Med cookies kan vi få en övergripande profil av hur en Användare använder vår webbplats och hur ofta den besöks. Cookies kan inte användas för att samla in data från någon Användares dator, cookies kan bara användas i anslutning till besök inom vår webbplats.

Se http://www.howstuffworks.com/cookie.htm för mer information om cookies.

De flesta webbläsare är inställda för att acceptera cookies. Om du vill kan du ställa in din webbläsare på att vägra ta emot cookies eller på att varna när cookies installeras. Det är dock möjligt att vissa delar av Herald-Online inte fungerar korrekt om du gör det. Mer information om cookies och deras användning hittar du i hjälpinstruktionerna som medföljde din webbläsare eller genom att kontakta webbläsarens tillverkare.

7. HUR LÅNGT STRÄCKER SIG VÅRT ANSVAR?

Denna Integritetspolicy omfattar tjänster som ägs och drivs av Herald-Online. Vi utövar ingen kontroll över andra användare eller webbplatser från tredje part som kan länka till vår Webbplats eller som det länkas till från vår Webbplats. De kan lägga sina egna eller andra filer på sin webbplats, samla in data eller be om personlig information från dig. Vi godkänner inget ansvar eller skyldighet för sådana andra webbplatser eller tjänster.

8. KAN DENNA INTEGRITETSPOLICY ÄNDRAS?

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren för denna Integritetspolicy. Vi kommer att publicera den omarbetade Integritetspolicyn på [[[http://herald.christianscience.com/privacy-policy]]]. Den omarbetade Integritetspolicyn träder ikraft inom trettio (30) dagar efter en sådan publicering. Du godkänner att ditt fortsätta användande av Webbplatsen efter uppsägningstiden på trettio (30) dagar utgör ett godkännande av Integritetspolicyn.

9. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU OCH HUR KAN DU KONTAKTA OSS?

Om du vill utöva din rättighet att se, korrigera, komplettera eller ta bort din Personligt identifierbara information, kontakta oss på [[[http://herald.christianscience.com/contact-us]]]. Sedan du har verifierat din identitet kommer vi försöka att snabbt uppfylla din begäran, förutsatt att vi inte strider mot gällande lagstiftning genom att uppfylla din begäran.

Ikraftträdande: 1 mars 2013

Häroldens syfte

År 1903 grundade Mary Baker Eddy tidskriften The Herald of Christian Science med ändamålet “att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”. En ordbok definierar ”härold” som ”föregångare − en budbärare som skickas i förväg för att tala om vad som skall komma”. Denna definition ger en speciell mening åt namnet Härold. Den pekar dessutom på vår förpliktelse – en förpliktelse som gäller var och en av oss − att se till att vår tidskrift Härold uppfyller sitt syfte. Detta syfte är oskiljbart från Kristus. Och det var Jesus som först nämnde det (Markus 16:15) när han sade: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lär dig mer om Härolden och dess syfte.