Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Permissions

LINKING TO THE SERVICE

CSPS appreciates the growing web and blogging community and wants to be part of the conversation. However, as a paid subscription website, we ask that you link to articles on JSH-Online Herald, rather than reproduce them on your site or blog ("your site").

We invite you to place a link to our homepage on your site. Please see http://jsh.christianscience.com/link-to-us for more information on linking to us, as well as a web-enabled logo. Our homepage includes links to each of our magazines, and other online-only Content, so there is no need to link directly to any individual magazine. The JSH-Online Herald home page offers a substantial amount of freely accessible content which is updated regularly, and no permission is needed to link to it.

A "deep link" is a direct link to a specific article or other Content on JSH-Online Herald, as opposed to a link to our homepage. A link to the Service’s homepage is not considered to be a deep link. If you are a Subscriber and wish to post a deep link on your site, please use the Service’s sharing function to send an email to yourself. The email will include a deep link to the Content that you can post on your site, that will enable non-subscribers to access the Content on the Service. You may reproduce the first paragraph of an article, or a brief description of other Content, as an introduction to the deep link. (Technical Note: Sharing the URL of specific Content on the Service will not enable a non-subscribing visitor to access the Content, it will only lead to a log-in page.) The Service’s functionality may not allow some Content to be shared, and such Content should not be shared via other methods.

Subscribers may maintain as many as five deep links to Content on the Service without prior written permission. To request permission to post more than five deep links, please contact us at copyright@csps.com. Institutions should have their own subscriptions to post deep links on their websites.

Häroldens syfte

År 1903 grundade Mary Baker Eddy tidskriften The Herald of Christian Science med ändamålet “att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”. En ordbok definierar ”härold” som ”föregångare − en budbärare som skickas i förväg för att tala om vad som skall komma”. Denna definition ger en speciell mening åt namnet Härold. Den pekar dessutom på vår förpliktelse – en förpliktelse som gäller var och en av oss − att se till att vår tidskrift Härold uppfyller sitt syfte. Detta syfte är oskiljbart från Kristus. Och det var Jesus som först nämnde det (Markus 16:15) när han sade: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lär dig mer om Härolden och dess syfte.