Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Ge inte upp... Ge upp begränsningarna!

Från Kristen Vetenskaps Härold - 22 juni 2020

Du kan lyssna till denna Daily Lift på christianscience.com/sv.


Hur många gånger har vi känt oss tvungna att lösa saker på egen hand?

Kanske har det varit i skolan, på arbetet, hemma, eller något som har haft att göra med vår hälsa då det har verkat som om det bara funnits begränsade lösningar att tillgå eller kanske rent av, inga lösningar alls.

Jag har vid olika tillfällen och situationer upplevt att det har varit möjligt att lämna det begränsade synsättet och därigenom har jag fått en förnyad känsla av att jag aldrig kan vara ensam. Oavsett vad som än händer så är jag älskad och omhändertagen av Gud och det har alltid lett till oväntade lösningar. 

En händelse angående min hälsa: En morgon när jag vaknade upptäckte jag att jag överhuvudtaget inte kunde röra mig. Jag var ensam och min mobiltelefon fanns på nedre våningen. Jag kunde inte ens nå de två böcker som jag vanligtvis förlitar mig på för inspiration och helande, Bibeln och Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften. Men det jag visste var att jag aldrig var utom Guds omsorg. Och jag visste att Jesus Kristus gav oss Herrens Bön som en ”tillflykts” bön Jag kunde denna bön utantill så jag vände mig till den. Där låg jag i sängen, min kropp ville inte röra sig men min tanke rörde sig desto mer. Jag gick igenom varje rad i Herrens Bön, ord för ord, och fann en klarare och mer andlig syn av mig själv. Efter ett tag somnade jag och nästa gång jag vaknade upp var jag fullständigt fri. 

Jag gav inte upp, jag släppte bara den felaktiga tron på att jag var begränsad − att jag var sårbar och ensam. Och jag lärde mig − som jag har lärt mig otaliga gånger sedan dess − att jag är hos Gud − alltid.

Häroldens syfte

År 1903 grundade Mary Baker Eddy tidskriften The Herald of Christian Science med ändamålet “att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”. En ordbok definierar ”härold” som ”föregångare − en budbärare som skickas i förväg för att tala om vad som skall komma”. Denna definition ger en speciell mening åt namnet Härold. Den pekar dessutom på vår förpliktelse – en förpliktelse som gäller var och en av oss − att se till att vår tidskrift Härold uppfyller sitt syfte. Detta syfte är oskiljbart från Kristus. Och det var Jesus som först nämnde det (Markus 16:15) när han sade: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lär dig mer om Härolden och dess syfte.