Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Oväntade utmaningar - perfekt bemästrade!

Från Kristen Vetenskaps Härold - 4 augusti 2020

Från Christian Science Journal – Juni 18, 2015


Efter några underbara semesterdagar var jag på väg hemåt tillsammans med min hund och häst. Vi hade kommit ganska långt på vår hemresa som hade varit lugn och odramatisk då plötsligt ett annat fordon körde rakt in i hästvagnen vilket fick släpet att börja sladda. Både bil och släp åkte ur körfältet, snurrade runt och stannade till slut med fronten i motsatt körriktning intill det mittersta körfältet på den trefiliga motorvägen.

Framför mig såg jag tre rader med fordon som alla hade stannat – masskrocken bakifrån hade inte inträffat och min hund och jag var oskadda. Hästen hade tagit sig ur trailern (som hade vänts upp och ned) och galopperade nu längs motorvägen. Men trots dessa yttre omständigheter behöll jag lugnet, ja jag kan ärligt säga att jag kände mig trygg och omhändertagen eftersom jag visste att Gud har all makt. Jag förlitade mig på att följande ord var sanna: "Kom ihåg att du aldrig kan komma i någon situation – hur allvarlig den än må vara – där den gudomliga Kärleken inte har varit före dig och där dess ömma lärdom inte väntar på dig.” (Mary Baker Eddy, The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, s. 149-150, fri översättning.)

Det som sedan hände är svårt att beskriva med ord: Jag blev vittne till hur alla rätta åtgärder uppenbarade sig utan att jag behövde göra någonting! Jag behövde inte ens be någon om något, jag var helt och hållet omhändertagen. Personer med rätt kompetens och kunskap infann sig vid precis rätt tidpunkt; de tog hand om avspärrning av olycksplatsen, meddelande till polisen, hantering av all formalia och pappersarbete. Någon hörde hästen och fångade in den (trots att den saknade sele) och konstaterade att även den var oskadd. Ytterligare en annan erbjöd sig att transportera hästen och ta hand om den över natten. Allt skedde smidigt utan ansträngning och helt utan avbrott. Istället för kaos rådde en stämning av aktiv medmänsklig omsorg, vilket noterades av många personer som bevittnade händelsen. Jag blev djupt berörd av den här upplevelsen att få bevittna dessa bevis på Guds allmakt och allnärvaro.

Var det här en fråga om tillfälligheter eller var det slumpen som avgjorde att allt avlöpte så väl? Eller var det bara "tur”? Jag är fullständigt övertygad om att det inte handlade om vare sig tillfälligheter eller tursamhet eftersom allt hände vid precis rätt tidpunkt.  Bara en enda lucka någonstans skulle ha gjort att allt hade fallit isär. Det som hände var inte planerat och de åtgärder som vidtogs var inte resultat av ett mänskligt planerande.

Men hur kunde jag vara beredd för den här situationen? I Herrens bön ber vi "Ge oss i dag vårt dagliga bröd" (Matteus 6:11). Orden "i dag" inspirerar mig att fokusera mina tankar på mina nuvarande uppgifter istället för att oroa mig för morgondagens göromål. Därför börjar jag varje dag med att bekräfta att eftersom jag är Guds fullkomliga, unika och individuella uttryck kommer jag att ha möjligheter att uttrycka Gud. Istället för att börja dagen med att författa en lång ”att-göra-lista”, börjar jag min dag med att tänka över följande frågor:

Varför kan jag se fram emot denna dag? 

Idag kommer jag att ha möjlighet att uttrycka Gud, och genom att jag uttrycker Gud kommer jag att växa i min förståelse av Fader-Moder Gud. Jag är omsluten av Guds kärlek, och eftersom det är sant kan vare sig ointresse, trötthet eller likgiltighet inkräkta på min av Gud givna glädje.

Vem är jag?

Som Kärlekens [det godas] fullkomliga uttryck är jag en Guds idé och därför unik och individuell. Som idé och återspegling, dvs uttryck för Gud, kan mitt sanna medvetande endast uttrycka det goda. Mitt av Gud skapade, andliga jag är inte en materiell kropp skapad av kött och ben. Mitt andliga jag har aldrig blivit materiellt född och dör heller aldrig och därför är min kapacitet obegränsad. (se Mary Baker Eddy, Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, s. 475) 

Eftersom Kärleken ger mig allt jag behöver är jag andligen rustad för att hantera allt som kommer upp under dagen.

Varför är jag? 

Jag är här för att vara ett vittne för Gud, det goda. Jag är här för att demonstrera och fördjupa mina av Gud givna egenskaper och talanger. Jag är här för att övervinna begränsningar genom en växande förståelse av min sanna natur som Guds idé, som uttryck för Kärleken. Jag låter inte dagen styras av ett rutinmässigt handlande utan är vaksam och håller utkik efter möjligheter att uttrycka kreativitet. Varje dag är Guds dag och Gud behöver exakt den form av individualitet som jag reflekterar som en unik idé; och utan den skulle Guds skapelse inte vara fullständig.

Hur bemöter jag min nästa och hur ser jag på hela världen?

På samma sätt som att jag är Guds idé är också alla människor Guds idéer och kan i verkligheten inte uttrycka något annat än Kärlek och fullkomlighet. Därför har du och jag alltid tillgång till det som behövs, en sanning som kan tillämpas i alla situationer. Den verkliga kommunikationen går inte från person till person utan från Gud till alla Hans idéer [människan] (se Vetenskap och hälsa, s. 284). När jag förstår detta kan jag inte säga eller göra någonting som skulle vara kränkande mot någon annan, och jag kan inte drabbas av någon annan persons ”pilar” "(Se hela artikeln Taking offense Att känna sig förolämpad - i MB Eddys bok Miscellaneous Writings 1883-1896, s. 223-224 Guds idéer står under hans beskydd och är för evigt omslutna av hans Kärlek. 

Att veta allt detta fyller mig med tacksamhet och glädje!

Jag håller fast vid dessa tankar under dagens lopp. Och istället för att försöka överblicka och styra olika saker utifrån talrika överväganden och mänskliga resonemang om för- och nackdelar, strävar jag efter att stänga av allt inre "tjatter" genom att bli stilla mentalt och bli medveten om att Gud är allsmäktig, att jag inte personligen är ansvarig för att få något att hända. Det är från Gud, det goda, det gudomliga Förnuftet, som alla rätta idéer flödar. Mitt jobb är att använda dem och praktiskt tillämpa dem, under vägledning av Principen (en av de 7 synonymerna för Gud). Jag har lärt mig detta:  Om vi hela tiden förlitar oss helhjärtat på Gud, kommer goda idéer och lösningar att uppenbara sig vid rätt tidpunkt, på rätt plats och på rätt sätt. 

När vi ber, "Låt din vilja ske" (Matteus 6:10, Bibel 2000) överlämnar vi oss till Gud; och då uppenbaras de rätta idéerna utan någon ansträngning. 


Denna artikel, som ursprungligen var skriven på tyska, publicerades i franska, spanska, portugisiska och tyska utgåvor i juni 2015 av The Herald of Christian Science.

Häroldens syfte

År 1903 grundade Mary Baker Eddy tidskriften The Herald of Christian Science med ändamålet “att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”. En ordbok definierar ”härold” som ”föregångare − en budbärare som skickas i förväg för att tala om vad som skall komma”. Denna definition ger en speciell mening åt namnet Härold. Den pekar dessutom på vår förpliktelse – en förpliktelse som gäller var och en av oss − att se till att vår tidskrift Härold uppfyller sitt syfte. Detta syfte är oskiljbart från Kristus. Och det var Jesus som först nämnde det (Markus 16:15) när han sade: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lär dig mer om Härolden och dess syfte.