Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Sanningens allt genomträngande och helande strålglans

Från Kristen Vetenskaps Härold - 28 maj 2020

Från Christian Science Sentinel – Mars 5, 2018


När arkeologer öppnar egyptiska kryptor (gravkammare) som legat dolda i mörker i tusentals år, flödar omedelbart ljuset från de starka lamporna in i rummen och avslöjar de vackra skatterna.

För ett tag sedan upptäckte arkeologerna ännu en grav i Egyptens nekropolis i Theban (se Sage Lazzaro, ”Arkeologer har just upptäckt en ofantligt stor kunglig egyptisk 3000 år gammal krypta.” The Observer, 13 februari 2017”)

Trettio århundraden är förvisso en lång tid! Mörkret hade onekligen haft många år på sig att få ett stadigt fäste. Hade det gjort någon skillnad ifall den mörka kryptan som ljuset skulle tränga in i endast varit trettio år gammal? Eller kanske trettio minuter…?

Naturligtvis kunde inte den uråldriga kryptans mörka skuggor påverka eller hindra ljusets strålar från att tränga in i rummen. Skuggor kan varken göra motstånd eller ”slå tillbaka” eftersom mörker inte är något annat än frånvaro av ljus.  Därför kunde, utan minsta motstånd, varje rum i kryptan fyllas av ljuset.

I Bibeln benämns ibland Gud som ljus, till exempel står det i Första Johannesbrevet 1: 5 : "Gud är ljus, och inget mörker finns i honom.” Ljuset som kommer från Gud är andligt, kärleksfullt och genomgripande istället för att vara fysisk, elektromagnetisk strålning. Just där det onda ser ut att överskugga tillvaron, just där är Sanningen som är Gud och som upplyser våra tankar och uppenbarar substansen och kraften i Guds rena godhet.

Föreställ dig, just i detta ögonblick att Sanningens ljus flödar in i ditt medvetande. Genom att bejaka detta ljus av gudomlig Sanning kan du bli helad. I förordet till Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften (s. xi) förklarar författaren Mary Baker Eddy: ”Fysiskt helande i Kristen Vetenskap är nu, liksom på Jesu tid, resultatet av den gudomliga Principens verksamhet, inför vilken synd och sjukdom mister sin verklighet i det mänskliga medvetandet och försvinner lika naturligt och lika nödvändigt som mörker viker för ljus och synd för bättring.”

Dessutom skriver en person vars andliga helande skrivs om i bokens sista kapitel: ”Tack vare en vän som fann mig i detta hopplösa, förtvivlade tillstånd och förde mig till det ljus som aldrig vet av något mörker, fick jag ett exemplar av M. B. Eddys bok Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften (s. 636) och blev helad på kort tid genom att läsa detta arbete.”

En hoppingivande tanke är att Sanningens klarhet aldrig har vetskap om mörkret.  Skugga och ljus kan helt enkelt inte existera tillsammans. Om du leker med tanken att du kunde föra ett samtal med solen. Försök att föreställa dig hur det skulle vara att förklara för solen vad en skugga är? Oavsett åt vilket håll än solen skulle vända sig skulle den ändå bara se ljus! På samma sätt är det med Gud, för gudomlig Sanning finns det inga menliga skuggor av ondska, själviskhet, sjukdom eller död. 

Den gudomliga Sanningens ljus lyser, inte från bara en riktning, utan från alla riktningar, vilket medför att det inte finns några skuggor. M. B. Eddy kommenterar detta på sidan 510 i Vetenskap och hälsa: ”Sanningen och Kärleken upplyser förståelsen, och i ”dess ljus ser vi ljus.” ”Och denna klarhet återspeglas andligen av alla som vandrar i ljuset och vänder sig bort från en felaktig materiell uppfattning”.

På den tiden jag gick på college hade jag under flera års tid, förlitat mig på bön för att bli helad från en säsongsrelaterad sjukdom som jag led av. När jag nu tittar tillbaka på allt och minns hur helandet dröjde kommer jag ihåg hur min tanke låstes fast vid tidsaspekten; att mörkret hade haft så många år på sig att få ett stadigt fäste… Under en vinternatt då jag åter led av denna åkomma, började jag som en del av min bön för mig själv att tänka på det grundläggande faktum att ljus aldrig kan uppfatta mörker. Detta framstod nu som helt glasklart logiskt för mig. Genom sin lysande egenskap saknar helt enkelt ljuset kapacitet att veta om dess frånvaro. Därefter kom tanken att detta är den absoluta sanningen eftersom Gud är själva ljuset.

Att det inom denna strålande klarhet inte kan finnas vare sig tillfälle eller möjlighet för intryck av nytt mörker, gammalt mörker eller intryck av något mörker överhuvudtaget!  

Där satt den!..  Mörkret i tanken gav vika för ljuset i Sanningen -  sanningen var att i själva verket var jag uttryck för Gud, jag var ljusets uttryck. Som vi kan läsa i Efesiebrevet (5: 8). ”I Herren har ni nu blivit ljus, Lev som ljusets barn” Ljuset i detta meddelande tröstade och helade mig omedelbart. Hela min syn på mig själv förändrades. Sedan den tiden har jag varit helt fri från den sjukdomen. 

Blotta tanken på detta helande får mig att känna en sådan innerlig kärlek till Gud. 

Oavsett hur länge du än har bett över något, och hur mörkt allt kan verka, så gläd dig över att Guds ljus alltid lyser för att visa dig din sanna identitet. Även när du tror att det inte är så... så är det så ändå! 

Det som fullständigt genomlyser våra tankar vare sig det är vid midnatt eller middagstid är denna ovärderliga uppenbarelse som kommer från Guds fullkomlighet, renhet och godhet. 

Ingen lidandes skugga kan dröja sig kvar ens ett enda ögonblick när medvetandet är upplyst av Sanningens allt genomträngande och helande strålglans.

Häroldens syfte

År 1903 grundade Mary Baker Eddy tidskriften The Herald of Christian Science med ändamålet “att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”. En ordbok definierar ”härold” som ”föregångare − en budbärare som skickas i förväg för att tala om vad som skall komma”. Denna definition ger en speciell mening åt namnet Härold. Den pekar dessutom på vår förpliktelse – en förpliktelse som gäller var och en av oss − att se till att vår tidskrift Härold uppfyller sitt syfte. Detta syfte är oskiljbart från Kristus. Och det var Jesus som först nämnde det (Markus 16:15) när han sade: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lär dig mer om Härolden och dess syfte.