Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Stoppa smittsam fruktan och du stoppar sjukdom

Från Kristen Vetenskaps Härold - 6 april 2020

Du kan lyssna till denna Daily Lift på christianscience.com/sv.


Vem kollar inte sin väder-app när man vaknar för att se vad det kommer att bli för en dag utomhus? Väderleksrapporter utgår ifrån den bästa tänkbara meteorologiska vetenskap, men de stämmer ändå inte alltid. Vad kan man säga om prognoser för spridning av sjukdom? Författaren Mary Baker Eddy skrev, ”Att förutsäga fara hedrar inte livet; men att förutse frihet och glädje gör det, för dessa främjar hälsa och lycka i högsta grad.” Under många år helade hon människor från alla former av sjukdomar, inklusive sådana sjukdomar, som betraktades som smittsamma och livsfarliga. Hennes arbete inspirerades av Bibelns dokumentation av andligt helande — särskilt av Jesus’ helande verksamhet. Hans enkla ord, ”frukta inte” såg hon som en grundprincip för helande.

Jag tycker om att tänka på Jesus som en expert när det gäller att sätta stopp för fruktans smittsamma effekt. Sätt stopp för spridningen av fruktan och du sätter stopp för fruktans smittsamma effekt. Jag skall ge er ett exempel. När jag gick i gymnasiet drabbades jag av en allvarlig streptokockinfektion i halsen. Min pappa tog mig till en doktor som ordinerade penicillin och sängläge. Två smärtsamma veckor senare, tog jag mig tillbaka till skolan. Året därpå, när jag drabbades av samma sjukdom, vände jag mig till en Kristen Vetenskaps praktiserande för att be om hjälp. Det enda jag kommer ihåg från samtalet var en överväldigande känsla av att vara älskad av Gud och att vara i fullständig säkerhet. Efter att jag avslutade samtalet, kunde jag bokstavligt talat känna hur fruktan löstes upp i min tanke och alla de smärtsamma symptomen på streptokockinfektion i halsen vek samtidigt undan. Det var det det. Jag var tillbaka i skolan nästa dag.

En av Jesus’ tidigaste lärjungar skrev, ”Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan”. Denna ”fullkomliga kärlek” är, naturligtvis, Guds kärlek, och vi är aldrig utanför den! Det är som Sojourner Truth, en samtida med Mary Baker Eddy, en gång sa, ”Gud är en stor ocean av Kärlek, och vi lever och rör oss i Honom som fiskarna i havet.” Mer än en liknelse syftar det på den djupare verkligheten att Gud, oändlig Kärlek, är precis den omgivning vi lever i. Den kanske är lika transparent som vattnet som omger fiskarna, men denna Kärlek är precis här, och den är fri från sjukdom!

Häroldens syfte

År 1903 grundade Mary Baker Eddy tidskriften The Herald of Christian Science med ändamålet “att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”. En ordbok definierar ”härold” som ”föregångare − en budbärare som skickas i förväg för att tala om vad som skall komma”. Denna definition ger en speciell mening åt namnet Härold. Den pekar dessutom på vår förpliktelse – en förpliktelse som gäller var och en av oss − att se till att vår tidskrift Härold uppfyller sitt syfte. Detta syfte är oskiljbart från Kristus. Och det var Jesus som först nämnde det (Markus 16:15) när han sade: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lär dig mer om Härolden och dess syfte.