Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

2021

I den här dikten är det ett barn som ställer frågor om Gud som alla oavsett ålder kan känna igen.

Min chef hade bett mig att utföra något som var oetiskt och frågan som malde runt i mitt huvud var: Är det här verkligen den du vill vara?  Jag visste att svaret var nej, men jag kunde inte se någon lösning. Jag arbetar på ett lager som tar emot och säljer exklusiva och mycket dyrbara varor och det vilar därför ett stort ansvar på oss att vara ytterst varsamma när vi handskas med dessa.

Jag hade roligt åt en analogi min man stack in i ett samtal vi hade om bön.  Den handlade om att beskriva vad en katt är.

Häroldens syfte

År 1903 grundade Mary Baker Eddy tidskriften The Herald of Christian Science med ändamålet “att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”. En ordbok definierar ”härold” som ”föregångare − en budbärare som skickas i förväg för att tala om vad som skall komma”. Denna definition ger en speciell mening åt namnet Härold. Den pekar dessutom på vår förpliktelse – en förpliktelse som gäller var och en av oss − att se till att vår tidskrift Härold uppfyller sitt syfte. Detta syfte är oskiljbart från Kristus. Och det var Jesus som först nämnde det (Markus 16:15) när han sade: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lär dig mer om Härolden och dess syfte.