Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

2009

”Den raka och tydliga regeln för att tillämpa Kristen Vetenskap är den Gyllene Regeln: ’Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem’” (Mary Baker Eddy, Miscellaneous Writings 1883-1896 , s. 282).

”Mamma! Vad gör du!” Min lilla dotters förfärade rop ekade i köket. Jag stannade upp och stirrade oförstående på henne.

Jag kan tänka mig att det måste ha cirkulerat ett rykte bland föredragshållare i Kristen Vetenskap för några årtionden sedan när jag var ung student på ett college i norra Idaho. Det lät nog ungefär så här: ”En liten förvarning om du skall hålla föredrag på Idahouniversitetet; du kommer antagligen att möta en grabb som frågar dig varifrån det onda kommer.

På mitt skrivbord hade räkningar och papper samlats i högar eftersom mina arkivlådor var i sådan oordning att de inte gick att använda. Det var en överväldigande syn.

Nyhetsrapporter och undersökningar antyder att världens ekonomi genomgår en stor förändring. Företags verksamhet och prioriteringar förändras drastiskt.

I våras berättade rabbi David Louis från Kiryat Gat, Israel, om ett anmärkningsvärt helande vid onsdagens vittnesbördsmöte i Moderkyrkans ursprungliga byggnad. Under de följande veckorna besökte rabbi Louis ett antal nya vänner i kyrkan och vid Kristen Vetenskaps Förlag, bland annat dess sekreterare Nathan Talbot och huvudredaktören Mary Trammell.

För två år sedan började jag studera Kristen Vetenskap i min hemstad efter att ha vuxit upp med en annan religion. Mitt liv innan jag funnit Kristen Vetenskap var plågsamt.

Jag heter Fabiano, och jag går i sjunde klass. Jag bor i Curitiba, huvudstad i staten Parana i Brasilien.

Det var julaftons morgon. Jag hade flyttat från Australien några månader tidigare och bodde hos släktingar i England.

För ungefär två år sedan vaknade jag en morgon och kände mig kall över hela kroppen – något jag aldrig varit med om tidigare. Eftersom bön i Kristen Vetenskap har helat mig många gånger, började jag be med sanningen att vi alla är skapade av Gud till Hans sanna avbild.

Häroldens syfte

År 1903 grundade Mary Baker Eddy tidskriften The Herald of Christian Science med ändamålet “att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”. En ordbok definierar ”härold” som ”föregångare − en budbärare som skickas i förväg för att tala om vad som skall komma”. Denna definition ger en speciell mening åt namnet Härold. Den pekar dessutom på vår förpliktelse – en förpliktelse som gäller var och en av oss − att se till att vår tidskrift Härold uppfyller sitt syfte. Detta syfte är oskiljbart från Kristus. Och det var Jesus som först nämnde det (Markus 16:15) när han sade: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lär dig mer om Härolden och dess syfte.