Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Du kan fråga Gud

Från Kristen Vetenskaps Härold - 1 oktober 2009

Christian Science Sentinel, Volym 111, Nummer 17


Jag heter Fabiano, och jag går i sjunde klass. Jag bor i Curitiba, huvudstad i staten Parana i Brasilien. Jag har studerat Kristen Vetenskap i två år i Kristen Vetenskaps söndagsskola i Curitiba. Jag tycker om att läsa Bibeln därför att den har berättelser som visar Guds makt.

Innan jag hörde talas om Kristen Vetenskap var jag väldigt nervös. Jag slogs mycket i skolan och var orolig på lektionerna. Jag hoppade ofta över ord när jag skulle läsa högt.

Sedan jag började i söndagsskolan har jag varit lugn och inte hoppat över ord lika ofta. Jag kan läsa ordentligt utan att vara rädd.

Jag brukade bli extra nervös när vi skulle ha prov. En dag, på ett matteprov, tänkte jag att det var så många frågor att jag inte skulle bli färdig i tid. Jag hade redan gett upp när jag kom ihåg berättelsen om Salomo i Bibeln. Där säger Gud till Salomo: ”Be mig om vad du vill att jag skall ge dig” (1 Kung 3:5). Och istället för att be om berömmelse, makt och rikedom, ber Salomo om vishet och förståelse. När jag tänkte på det kände jag mig uppmuntrad att fortsätta med provet. När jag senare fick tillbaka provet hade jag fått högsta möjliga betyg. Jag var så glad. Sedan dess tänker jag på berättelsen om Salomo när jag är rädd att jag inte skall lyckas med något.

Jag tycker om det här från Vetenskap och hälsa: ”människan [är] icke materiell; hon är andlig” (s. 468). Jag håller på att lära mig att i Guds rike är vi alla andliga. När vi vet det kan vi leva ett bättre liv.

Häroldens syfte

År 1903 grundade Mary Baker Eddy tidskriften The Herald of Christian Science med ändamålet “att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”. En ordbok definierar ”härold” som ”föregångare − en budbärare som skickas i förväg för att tala om vad som skall komma”. Denna definition ger en speciell mening åt namnet Härold. Den pekar dessutom på vår förpliktelse – en förpliktelse som gäller var och en av oss − att se till att vår tidskrift Härold uppfyller sitt syfte. Detta syfte är oskiljbart från Kristus. Och det var Jesus som först nämnde det (Markus 16:15) när han sade: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lär dig mer om Härolden och dess syfte.