Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

En rabbin talar om Kristen Vetenskap

Från Kristen Vetenskaps Härold - 1 oktober 2009

Översatt från Christian Science Sentinel, Volym 111, Nummer 19


I våras berättade rabbi David Louis från Kiryat Gat, Israel, om ett anmärkningsvärt helande vid onsdagens vittnesbördsmöte i Moderkyrkans ursprungliga byggnad. Under de följande veckorna besökte rabbi Louis ett antal nya vänner i kyrkan och vid Kristen Vetenskaps Förlag, bland annat dess sekreterare Nathan Talbot och huvudredaktören Mary Trammell. Hans andliga resa illustrerar både det universella helandet i Kristen Vetenskap och den kyrka Mary Baker Eddy grundade. Nedan följer utdrag från Mary Trammells intervju med rabbinen för Sentinel Radio.

Rabbi Louis, kan du ge oss litet bakgrund till din andliga resa? Vad var det som fick dig att bli rabbin?

Jag är född jude i Peoria, Illinois, och mina föräldrar gav mig den judiska utbildning som fanns tillgänglig. Jag gick på college under Vietnamkriget och jag låg vid ett större universitet som var liksom i centrum för turbulensen. Många studerande sökte sig till östliga religioner, och många människor kom tillbaka till sina religiösa rötter. Jag undersökte många olika religioner innan jag slog mig till ro i min egen. Jag studerade vid rabbinseminariet i New York och reste sedan till Israel, gifte mig, blev rabbin och specialiserad mig på kabbala. I alla år sedan dess har jag undervisat i kabbala och också varit yrkesmusiker.

Berätta om kabbala.

Kabbala är ett språk för att diskutera andlighet. I musiken har du sju noter och genom att kombinera dessa noter kommer all musik till. När man diskuterar andliga ting ger oss kabbala ett språk. Det finns tio aspekter. Vi kan tala om fullständig materialitet, delad materialitet, delad andlighet, fullständig andlighet. På det sättet är kabbala i linje med den gudomliga Vetenskapen som går direkt till fullständig andlighet där man inser att materien inte existerar.

Och hur mötte du Kristen Vetenskap?

För fyra år sedan var min gamle far döende i cancer och jag kom för att vara med honom.

Han hade flyttats till sitt hem, hade en sköterska hos sig 24 timmar om dygnet och var kopplad till slangar. Jag gick runt i omgivningarna. Så såg jag en skylt – Kristen Vetenskaps Läsrum. Skylten sade att läsrummet var öppet två timmar om dagen och jag var där just då. Jag gick in. Jag visste då ingenting om Kristen Vetenskap som sådan. Jag kände till dess existens sedan min studietid. Varje större flygplats hade ett Kristen Vetenskaps läsrum, så jag hade haft tillfälle att titta på böckerna. Och jag visste att det fanns något sådant som helande. Nu satt jag med damen i det här läsrummet och berättade för henne om min far. Jag kommer inte ihåg exakt vilka tankar som framkom, men jag gick hem med en gång och sade till min far: ”Du kommer att bli helt återställd.”

De människor jag träffade på läsrummet, underbara människor, kom inte med intellektuella resonemang alls. Det var omsorg och bön. Det var en vänlig och lugn atmosfär.  Så här i efterskott står det klart för mig att de där kristen-vetenskaparna antagligen bad.

Jag tycker om hur du uttrycker det – att du kände atmosfären, kärleken, helandet, bönen.

Varje dag gick jag tillbaka till läsrummet och när det var söndag gick jag till gudstjänsten. På tredje dagen piggnade min far till och ville äta. Han hade inte ätit på tre månader. Så vi gav honom yoghurt och glass. Dag fyra ville han ha äggröra och pannkakor, och jag började gå fram och tillbaka till livsmedelsbutiken.

På femte dagen steg han upp. Han ville äta i köket. Med en gåstol och med sköterskan vid sin sida äter han i köket. Efter sex dagar satt han framför teven i vardagsrummet. Då ville han ta hand om sina affärer själv. Han hade gett fullmakt till sin advokat att sköta ekonomin. För att juridiskt ta tillbaka den måste han bevisa att han var kapabel att sköta sina affärer själv.

Så dag sju åkte vi till sjukhuset för en kontroll. Sedan gick han till banken med hjälp av gåstolen medan alla som var där applåderade. Det var ett härligt ögonblick. Han fick tillbaka skötseln av sina affärer. Vi återvände till hans hus och fick besked från sjukhuset att han var fullständigt återställd från allt han lidit av. Och det var han verkligen. Han levde ett år till vid full vigör.

Det var min introduktion till Kristen Vetenskap. Alla hans läkare och alla människor som kände honom kom över till huset, och alla var förbluffade. Vad jag såg här var en verklig återuppståndelse. Det förändrade mitt liv. Jag beslöt mig för att Kristen Vetenskap är sann och att jag skall komma underfund med vad det är, studera det och ägna mitt liv åt det. Och det är vad jag har gjort.

Hur studerade du? Jag kan tänka mig att du började utforska Mary Baker Eddys bok Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften.

Inte med en gång. Jag kände inte till Vetenskap och hälsa. Allt jag visste var att det fanns ett Kristen Vetenskaps läsrum och att min far var helt återställd. Jag reste tillbaka till Israel och letade på Internet. Då insåg jag att Kristen Vetenskap har sitt centrum i Boston.

Kyrkans huvudkvarter ligger i Boston, men Kristen Vetenskap är en världsomspännande rörelse.

Men jag visste att Boston var centrum, och jag sade mig att det måste vara rätt plats att börja på. Så några månader senare kom jag till den här byggnaden [Kristen Vetenskaps Förlagshus], och jag gick in till Mary Baker Eddy-biblioteket. Jag frågade efter en praktiserande i Kristen Vetenskap. Och någon visade mig till ett centrum för andligt helande på Massachusetts Avenue som är öppet för allmänheten. Det kallas Lösningar genom bön.

Där finns en praktiserande i Kristen Vetenskap och vem som helst får gå in och prata med honom eller henne. Så det var det jag gjorde. Jag pratade med den praktiserande där och han började be för mig. Och sedan var vi i kontakt via e-post sedan jag rest tillbaka till Israel.

Vid det laget hade du fått en Vetenskap och hälsa?

Jag köpte en från den praktiserande. Och han sände mig utdrag från boken. Han stod i ständig kontakt med mig som vägledare under den första tiden.

Och var det något särskilt i Vetenskap och hälsa som verkligen grep tag i dig?

Det jag först behövde göra var att finna ett svar på vad som tycktes vara klyftan mellan mitt judiska religiösa liv och mitt djupa intresse för Kristen Vetenskap. Hur passade dessa ihop? Erfarenhetsmässigt stod det klart för mig att de gjorde det, men jag behövde ha någon slags plattform att stå på. Så hittade jag det avsnitt som börjar längst ner på sidan 360 i Vetenskap och hälsamed en strålande metafysisk, logisk förklaring av vad som är den gemensamma nämnaren, samspelet, mellan Kristen Vetenskaps teologi och judisk teologi.

Kan du läsa avsnittet för oss?

”…i våra dagar [kan] jude och kristen enas i troslära och kyrkosamfund just på grundvalen av Jesu ord och gärningar. Juden tror, att Messias eller Kristus ännu inte har kommit; den kristne tror, att Kristus är Gud. Här träder Kristen Vetenskap emellan, förklarar dessa doktrinära punkter, utplånar skiljaktigheten och avgör frågan. Kristus, såsom den sanna andliga idén, är Guds ideal nu och för evigt, här och överallt. Juden, som tror på Första budet, är monoteist; han har en allnärvarande Gud. Således är juden enig med den kristne i fråga om läran, att Gud är kommen och är närvarande nu och för evigt. Den kristne, som tror på Första budet, är monoteist. Således är han i själva verket överens med juden i dennes tro på en Gud och erkänner, att Jesus Kristus, såsom Jesus själv förkunnade, icke är Gud, utan Guds Son.”

Och vad betydde det för dig?

Vi ser på de tre orden Gud, Kristus och Jesus från tre olika perspektiv – från det judiska, det kristna och Kristen Vetenskap. Det kristna samlar alla i en enda grupp: Gud, Kristus och Jesus går inte att skilja åt. Jesus är Gud, Kristus är Gud, Kristus är Jesus och så vidare. Detta är oacceptabelt för den judiska tanken eftersom Jesus är en människa. Vi vill inte upphöja en människa till gud. Men Kristen Vetenskap tar den här listan – Gud, Kristus och Jesus – och särskiljer dem på ett helt unikt sätt. Först av allt skiljer man Jesus från Gud. Jesus var människan, avbilden av Kristus. Kristus i Kristen Vetenskap är ”Guds ideal nu och för evigt.” Kristus är Guds idé om människan, den fullkomliga människan. Det motsvara den judiska uppfattningen om Messias, den fullkomliga människan. Nu ser vi att Kristen Vetenskap som anser att Jesus inte är Gud stämmer överens med judendomen, som säger detsamma. Då frågar juden: ”Men vad är Kristus? Är det inte det samma som Jesus?” Och Kristen Vetenskap svarar: ”Nej, Kristus är i oss alla. Det är evigt. Det är Guds eviga tanke om människan.”

Kristus Jesus var en rabbin som höll de judiska buden. Och nu upplyser Kristen Vetenskap min judiska metafysiska tanke så att för mig personligen det är en och samma sak. Det finns en enda Gud.

Vad inom Kristen Vetenskap har berört dig mest?

Innan jag kände till Vetenskapen var jag djupt frustrerad över mitt förhållande till min son. Han var upprorisk och jag reagerade som en envis far. Det här skapade en situation där vi inte kunde tala med varandra och jag led av detta. Det är jag säker på att han också gjorde. En av de första saker jag lärde mig i Vetenskapen var hur central den gudomliga kärleken är i helande och bön.

Så jag avsatte dagligen en tid, ibland flera timmar, då jag stängde in mig i mitt rum och satt ner och älskade min son. Jag visste inte ens var han fanns. Jag sände bara vågor av andlig kärlek till honom. Efter en tid talades vi vid på telefon för första gången på flera år. Det gick en månad till och ett samtal till och sedan åt vi middag tillsammans. Vi omfamnade varandra och allt försvann. Allt främlingskap var borta.

Hur reagerade familjen på att du studerade Kristen Vetenskap?

Det viktiga för min fru var att se hur det fungerade. Hon såg att jag återknöt kontakten med min son. När det problemet var löst, var hon med på noterna. Hon stödde tanken på att jag skulle åka tillbaka till USA och leta upp en lärare i Kristen Vetenskap.

Och var grundkursen i Kristen Vetenskap till någon hjälp?

Det gav mig en helt annan grund. Det gav klarhet, en övergripande vision av Kristen Vetenskaps räckvidd. Nyligen kände jag att det var nödvändigt att diskutera Kristen Vetenskap öppet med mina barn. Så vi samlade hela familjen. Mina sex vuxna barn, mina två svärsöner, min svärdotter och hela familjen, den vidare familjen, var alla med. De var beredda på att pappa skulle hålla tal. Jag berättade vad jag höll på med, om helande. Jag sade att Kristen Vetenskap på intet sätt hindrar mig från att fullgöra judiska sedvänjor och bruk. Kristen Vetenskap är universell. Den upplyser företeelser av varje slag. Om jag är rabbin, blir jag en upplyst rabbin. Om man är affärsman, blir man en upplyst affärsman.

Eller om man hör till någon annan religion, eller hur?

Kristen Vetenskap täcker alla religioner. Den är en metareligion. Jag tror det är allmänt känt att Mary Baker Eddy från början inte avsåg att starta ett religiöst samfund. Hon antog att den kristna världen skulle acceptera hennes lära. Det blev inte så. Världen var inte färdig för någon sådant. Så hon grundade Kristi Vetenskaparkyrkan. Men Kristen Vetenskap är universell. Och jag talade om det för mina barn. De förstod mig. Så de stöder mig. Mina svärsöner är också rabbiner. En är föreståndare för ett rabbinskt seminarium. Mina två söner är också rabbiner. Och alla sade: ”Fortsätt med det här, pappa. Vi ser inget fel i det.” Det var underbart.

Så du anser att det finns mottaglighet för Kristen Vetenskap i Israel?

Bara jag är klar och tydlig på en punkt: att Jesus Kristus inte är Gud. När man en gång har förstått detta finns det inga problem med den judiska lagen eller teologin. Kristen Vetenskap är unik på det sättet. Israel i allmänhet är helt öppet för helande. Jag är säker på att Gud kommer att tillföra Israel en förståelse av vad helande innebär, och det lovar att bli en underbar utveckling.

Vad ser du som Kristen Vetenskaps roll i världen?

Den gudomliga Vetenskapen är den oändliga uppenbarelsen av Guds tankar på ett sätt som vilken människa som helst, man eller kvinna kan förstå om han/hon verkligen önskar det och är villig att ägna tid och möda åt att studera den. Vi har, som Mary Baker Eddy så underbart uttrycker det ”en medveten, konstant förmåga” att förstå Gud. Vi är alla Guds profeter i den meningen att vi alla kan höra Guds Ord. Han talar till oss hela tiden. Vi måste bara lära oss att höra hans språk. Vi måste också lära oss att be. Att önska det goda, att önska det oändliga goda, är bön. Gud själv tar vår önskan och lyfter den och gör den till en bön. Det är vad Han gör .

Det kan innebära mycket för världsfreden – och för fred i Mellersta Östern.

Absolut. Mellersta Östern är ett slags mikrokosmos av hela världen. Israel är självt ett mikrokosmos – världens alla religioner, alla civilisationer, alla kulturer sammanpackade i ett land som inte är mycket större än Storboston. Men om Kristen Vetenskap blir förstådd bland judar, kristna, araber och anhängare av Islam i vår del av Mellanöstern - då blir det ett sorts laboratorium för hur den kan bli förstådd i resten av världen. Det finns en Gud, en Sanning, en godhet. Och Vetenskapen är Vetenskapen – vetenskaplig.

Och hur ser du på din roll som kristen-vetenskapare och samtidigt rabbin?

Mitt omedelbara mål har två sidor. En är att resa hem till Israel och ta det jag lärt mig och omsätta det i mitt liv i Israel. Och på ett stilla, enkelt och vänligt sätt leta efter tillfällen att säga ett gott ord. Barnen är verkligen färdiga för detta i Israel. Det finns en stor öppenhet i andliga frågor och ett stort sökande.

Den andra aspekten av mitt intresse är att tala med kristen-vetenskapare, vilket är en helt annan sak eftersom de redan känner till sanningen och Vetenskapen. Jag skulle vilja tala med ungdomar som studerar Kristen Vetenskap, uppmuntra dem, och visa dem hur omfattande Vetenskapen är och vilket instrument det är för dem att förstå mer – vilken yrkesinriktning de än kommer att ha. Mary Baker Eddy vidrörde en punkt som ingen, ingen annan har vidrört. Jag har studerat metafysik i 40 år. Som jag ser det kan vi inte nå fred i världen om vi inte förstår Mary Baker Eddys skrifter, hennes liv och vad hon gick igenom. När vi förstår detta står vi i omedelbar förbindelse med ett uttryck för Guds tankar som är unikt för vår tid. Jag vill ägna mitt liv åt att göra detta klart för mina egna landsmän och de rabbiner jag arbetar tillsammans med.

Och det samma gäller kristen-vetenskapare som redan känner till denna underbara Vetenskap. De bör uppskatta vad de har. Unga människor kanske inte alltid ser vilken stor gåva de redan har. Så jag vill understryka hur dyrbar denna bok om Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften är. Hur dyrbar och värdefull den är för fullbordan av hela mänsklighetens förhoppningar. Den är Guds lag.

Häroldens syfte

År 1903 grundade Mary Baker Eddy tidskriften The Herald of Christian Science med ändamålet “att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”. En ordbok definierar ”härold” som ”föregångare − en budbärare som skickas i förväg för att tala om vad som skall komma”. Denna definition ger en speciell mening åt namnet Härold. Den pekar dessutom på vår förpliktelse – en förpliktelse som gäller var och en av oss − att se till att vår tidskrift Härold uppfyller sitt syfte. Detta syfte är oskiljbart från Kristus. Och det var Jesus som först nämnde det (Markus 16:15) när han sade: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lär dig mer om Härolden och dess syfte.