Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Jag sprang och litade på Gud

Från Kristen Vetenskaps Härold - 1 juli 2009

Översatt från Christian Science Sentinel, Volym 110, Nummer 21


Vi skulle ha en sporttävling i skolan, och jag tänkte: ”Det här klarar jag inte, det är för svårt.” Men så några dagar före tävlingen började jag tänka på en sång i den bok vi sjunger ur i kyrkan:

 

Med Kärlek vägen vandrar jag,
I dag det är en helig dag.
Ej mer jag känner fruktan svår,
Blott Guds närvaro kring mig rår.
Min glädje evigt skall bestå,
I dag med Kärlek vill jag gå.
(Minny M.H. Ayers, nr. 139)

Jag fick tanken att jag kunde be med den sången hela tävlingen. Och istället för ”med Kärlek vägen vandrar jag”, kunder jag ersätta ”vandrar” med ”springer”, ”hoppar” eller ”kastar”. Den idén hjälpte mig. Hela bubblan av dystra och rädda tankar jag haft bara sprack.

Plötsligt försvann alla de tankarna. Och jag visste att jag kunde lita på att Gud skulle vara med mig varje steg på vägen.

Medan vi tävlade fick jag ont i fötterna och benen. Men sedan kom jag ihåg att jag sprang och hoppade med Gud. Först var det svårt. Men när jag fortsatte att be försvann allt obehag. Och jag klarade mig bra.

Nästa dag längtade jag efter att fortsätta tävlingen. Jag visste att det gjorde det samma om vi vann eller förlorade. Jag skulle fortfarande ha Gud med mig, och han skulle ge mig den förtröstan jag behövde för löpningen. Jag bad varje dag, och det var lätt och roligt att vara med i hela den tävlingen och all annan sport hela terminen.

Nu tackar jag Gud efter varje lopp för att han gör mig så glad och lycklig. Jag brukar tänka ungefär: ”Tack, Gud, för allt Du gör!”

Häroldens syfte

År 1903 grundade Mary Baker Eddy tidskriften The Herald of Christian Science med ändamålet “att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”. En ordbok definierar ”härold” som ”föregångare − en budbärare som skickas i förväg för att tala om vad som skall komma”. Denna definition ger en speciell mening åt namnet Härold. Den pekar dessutom på vår förpliktelse – en förpliktelse som gäller var och en av oss − att se till att vår tidskrift Härold uppfyller sitt syfte. Detta syfte är oskiljbart från Kristus. Och det var Jesus som först nämnde det (Markus 16:15) när han sade: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lär dig mer om Härolden och dess syfte.