Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

”Nu är den dag som Herren gjort!”

Från Kristen Vetenskaps Härold - 1 juli 2009


Bland det jag först fäste mig vid när jag funnit Kristen Vetenskap var det faktum att Gud är helt och hållet god – inte människolik, god och ond som man ofta hör, utan helt och hållet god. Och att människans sanna identitet som Guds avbild och likhet, Hans återspegling, därför är god. Så underbart det var att förstå att detta är ett andligt faktum och att det oföränderliga gudomliga goda är närvarande i varje ögonblick, så som Jesus Kristus visade genom sina gärningar.

Jag förstod att jag lugnt kunde förvänta allt gott och inte störa nuet med att haka upp mig vid det förflutna eller oroa mig för framtiden, som jag hade gjort. Det var en enorm lättnad! Nu började jag varje dag med en vers från Kristen Vetenskaps Hymnbok:

”Nu är den dag som Herren gjort.
Höj jublets sång till Gud!
Dig kläd i glädjens härlighet
Och tacksamhetens skrud!” (Nr 342)

Jag sjöng den också i kyrkan till musik av Felix Mendelssohn. Det var mycket viktigt för mig att dagligen hålla mig till detta.

Denna första förståelse av Kristen Vetenskap, tillsammans med mitt fortsatta studium av Bibeln och Mary Baker Eddys skrifter, manifesterade sig i mer och mer av Guds godhet i mitt liv. Det jag lärde mig om de sju synonymerna för Gud som M.B.E. baserade på framställningar i Bibeln – Liv, Sanning, Kärlek, Princip, Förnuft, Själ och Ande – gav mig större lugn, mer glädje och kraft. Jag började tänka på hur jag ännu bättre kunde återspegla Guds, Kärlekens, underbara egenskaper.

Omkring 10 år senare när jag vaknade en natt var det som om jag endast hade något så litet som ett nålsöga att andas genom. Jag vågade inte röra mig och fick inte gripas av panik. Jag bad om gudomlig hjälp. Tanken ”Gud är mitt liv” kom till min räddning och gjorde mig lugn så att jag försiktigt kunde andas med den lilla luft som gick igenom ”nålsögat” tills jag andades normalt igen. Min lättnad och tacksamhet var outsäglig! Detta problem har aldrig återkommit.

Före denna upplevelse hade jag en lång tid studerat två inspirerande bibelställen: ”Guds ande är det som har gjort mig, den Allsmäktiges fläkt (eng. breath)skänker mig liv” och ”…på anden i människorna kommer det an, den Allsmäktiges livsfläkt (eng. inspiration) ger dem förstånd” (Job 33:4, 32:8). Detta betydde för mig: Gud är min inspirations källa – och min andnings källa.

Nuets gyllene ögonblick fortsätter att glädja och hjälpa mig dag och natt. Det gudomliga goda är närvarande i varje ögonblick, och det är möjligt för oss alla att förstå och bevisa det i vårt dagliga liv.

Jag är så tacksam!

Häroldens syfte

År 1903 grundade Mary Baker Eddy tidskriften The Herald of Christian Science med ändamålet “att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”. En ordbok definierar ”härold” som ”föregångare − en budbärare som skickas i förväg för att tala om vad som skall komma”. Denna definition ger en speciell mening åt namnet Härold. Den pekar dessutom på vår förpliktelse – en förpliktelse som gäller var och en av oss − att se till att vår tidskrift Härold uppfyller sitt syfte. Detta syfte är oskiljbart från Kristus. Och det var Jesus som först nämnde det (Markus 16:15) när han sade: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lär dig mer om Härolden och dess syfte.