Skip to main content

En plats för dig

Från Kristen Vetenskaps Härold - 1 oktober 2009

Översatt från The Christian Science Monitor internationella upplaga 28 mars – 3 april, 2009 


Nyhetsrapporter och undersökningar antyder att världens ekonomi genomgår en stor förändring. Företags verksamhet och prioriteringar förändras drastiskt. Enskildas konsumtionsvanor måste också anpassas till ett nytt läge. Med sådana förändringar kan man fråga sig: ”Kommer det att finnas någon plats för mig”?

Det korta svaret är: Ja, naturligtvis. Som Guds skapelse kommer det alltid att finnas en plats för dig. Det blir lättare att hitta den platsen om du tänker i andliga termer på dig själv och din situation. Det kommer alltid att finnas efterfrågan på det Gud uttrycker i dig – sådana egenskaper som kreativitet och intelligens, visdom, organisation och balans.

Ett bra sätt att börja förbereda sig för att söka ett arbete eller förbättra sin nuvarande position är att göra klart för sig vilka andliga egenskaper man har och uppskatta dem. En sådan inventering kan leda till att du upptäcker egenskaper som du förbisett eller inte använt ordentligt men som kan vara till stor hjälp när din situation förändras. Eftersom varje enskild människa är unik behöver ingen känna att han eller hon måste tävla med andra som har samma färdigheter eller samma arbetslivserfarenhet. Andliga egenskaper ger var och en av oss vår egen distinkta identitet som förtjänar att komma till uttryck.

Det kan också vara hjälpande att se över motiven för dina handlingar och ditt arbete. Om du inte gör framsteg i ditt sökande efter arbete skulle det kunna vara bra att fråga sig: ”Vad är mitt motiv för att söka arbete?” Det är fullt begripligt att man vill ha ett arbete för att kunna betala räkningar, ta hand om sin familj eller helt enkelt känna sig trygg. Men att tillföra ett andligt synsätt till motiven lyfter dem och hjälper dig att känna dig närmare Gud.

Mary Baker Eddy, som grundade denna tidning, skrev en hel del om motiv i sin bok Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften. Det är särskilt två ställen som jag tycker är till hjälp när man letar arbete. ”Ett orätt motiv innebär nederlag” (s. 446) antyder att avundsjuka, själviskhet, harm eller bitterhet mot en tidigare arbetsgivare inte är särskilt givande tankemönster. Å andra sidan ger ”…ett rätt motiv får sin lön” (s. 453) uppmuntran att fråga sig själv hur man bättre kan tjäna mänskligheten och Gud genom sitt arbete. Om man till exempel ber över sina egenskaper med utgångspunkt i hur de skall kunna förbättra livet i samhället eller närområdet hjälper det till att möta människors behov på ett påtagligt sätt. Det lyfter tanken från att fokusera på de egna problemen till att hjälpa andra.

Ett tredje stycke i Vetenskap och hälsa förklarar varför du kan känna förtröstan även om du inte ser några omedelbara resultat av bönen: ”Önskan är bön; och vi kan ingenting förlora genom att anförtro våra önskningar åt Gud, på det att dessa måtte utformas och höjas, innan de kommer till uttryck i ord och i gärningar” (s. 1). Ibland besvaras bönen genom att våra motiv och önskningar utformas och höjs.

Att utforma tanken innebär bl.a. att man ser sig själv som en Guds andliga idé, inte som en förgänglig varelse som är rädd att förlora jobbet eller redan är arbetslös. Hur det än känns har du en av Gud definierad identitet och en av Gud given plats som är bara din. Ingenting kan skilja dig från Gud eller från det Gud ger dig. Om du är villig att följa Hans ledning kommer Gud att leda dig till en plats där din talang kommer till sin rätt.

I bön kan du göra anspråk på den verkligheten att Guds kärlek är påtaglig och närvarande. Att förtrösta på Gud kommer att stilla fruktan och göra det möjligt för dig att känna den gudomliga Kärlekens omsorgsfulla närvaro och den trygghet detta ger. Även om det arbete du nu har tar slut kan du vägra att bli rädd att det goda du behöver skall försvinna. Om en dörr stängs pågår redan den utveckling som skall uppenbara nästa steg som Gud har berett för dig. Under tiden är det bäst att se framåt och stå emot frestelsen att se tillbaka. Med den inställningen kommer nästa steg att visa sig snabbare. Men redan nu är nästa steg i utvecklingen förberett, och du kan lita på att Gud leder dig dit.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.